Huhtikuu 2021

torstai, 22.04.2021

13:00

HHJ-kurssi 2021/04, Oulu

etä/hybridi (Oulu) etä/hybridi (Oulu) - toteutusmuoto täsmentyy lähemmin pandemiatilanteen mukaan