Johdanto hallitustyöhön

HHJ-johdanto hallitustyöhön -koulutus sisältää tiiviin kokonaisuuden pk-yrityksen hallituksen tehtävistä, toiminnasta ja vastuista. Koulutus on suunnattu hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville.

Laajuus:           Koulutus on kestoltaan puoli päivää.
Sisältö:             Koulutuksessa käsitellään erityyppiset pk-yritysten hallitukset ja niiden kokoonpanon merkitys sekä toimiva hallitus yrityksen voimavarana ja lisäarvona. Sisältönä on myös osakeyhtiöiden hallitustyöskentely yleisesti niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Hallitustyötä peilataan yhtiön tarkoitukseen, omistajuuteen ja omistajastrategiaan.Kohderyhmä:  Tämä koulutus sopii sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville.

Tulevia koulutuksia löydät koulutukset ja tapahtumat -sivulta. Niitä voi tiedustella myös alueellisista kauppakamareista.