Ajankohta

26.9.2024

Paikka

Tampere

Hinta

8900 €

Tapahtumaluokka

HHJ Pro

Järjestäjä

Tampereen kauppakamari

Yhteistyössä

← Takaisin

HHJ Pro 4 -ohjelma 2024-25 Tampere

MITÄ HHJ PRO -OHJELMA ANTAA?


Yritykselle

 • Hallitustyöstä tulee yritykselle arvoa tuottava menestystekijä.

Osallistujalle

 • Nouset seuraavalle portaalle tulevaisuuden hallitustekijänä.
 • Tavoitat korkean profiilin verkoston ja vaikuttavat tuttavuudet.​
   

Aiemman HHJ Pro -ohjelman osallistujat kiittelevät sisältöjen konkretiaa, sovellettavuutta, osallistamista, käytyjä keskusteluja sekä kiinnostavaa verkostoa.

Sanallisia palautteita osallistujilta:

 • "Parasta oli relevantin tiedon määrä mitä muutamaan kurssipäivään mahtuu - huikeaa! Ja muut kurssilaiset - tolkuton määrä kokemuksia ja oppeja, joista ammentaa."
 • "Hyvät ja valmistellut alustukset poikivat runsaasti ideoita ja keskustelua, mikä mahdollistaa vertaisoppimisen."
 • "Myös yhteiset keskustelut ovat hieno tilaisuus päästä kuulemaan monenlaisia yritystarinoita, vaikeuksia ja niistä selviämistä ja ihmisten kulkemia polkuja. Näistä muodostuu hieno verkosto."
 • ”Parasta oli case-ryhmätyöt Mika Sutisen kanssa, äärimmäisen mielenkiintoista.”
 • ”Parasta oli case-esimerkkien kautta saatu konkretia ja sovellettavuus, osallistujien osallistaminen.”
 • ”Erittäin hyviä keskusteluja, workshop onnistui kerrassaan erinomaisesti herättämään väen vaihtamaan aktiivisesti ajatuksia.”
 • "Parasta oli suora hyöty parhaillaan käytävälle strategiatyölle."


KENELLE HHJ PRO -OHJELMA SOVELTUU ERITYISEN HYVIN?

Pro on suunnattu HHJ-kurssin, -tutkinnon tai -puheenjohtajakurssin suorittaneille ja jo kokemusta hankkineille hallitustekijöille, jotka kuuluvat alla oleviin ryhmiin:
 

 • PK-yritysten omistajayrittäjät, jotka haluavat varmistaa yrityksensä tulevaisuuden hallitustyötä kehittämällä ja kehittää hallituksesta yrityksensä menestystekijän.
 • PK-yritysten hallituksissa toimivat henkilöt, joita kiinnostaa määrätietoinen itsensä kehittäminen ja oman osaamisen jatkuva päivittäminen.
 • Kokeneet PK-yritysten hallitustekijät, jotka haluavat laajentaa mahdollisuuksiaan hallitusurallaan, nousta seuraavalle tasolle hallitustyön tekemisessä ja haastaa itseään katsomaan laatikon ulkopuolelle.
 • PK-yritysten hallituksen puheenjohtajat, jotka haluavat laajentaa näkemystään hallituksen johtamisessa ja varmistaa hallitustensa toimintakyvyn pitkälle tulevaisuuteen.
 • PK-yritysten toimitusjohtajat, jotka haluavat viedä yhteistyön hallituksen kanssa uudelle tasolle.


MITEN HHJ PRO -OHJELMASSA TYÖSKENNELLÄÄN?


Pro toteutetaan Tampereella Nokia Arenan uudessa ja upeassa Lapland Hotel Arenassa, jossa osallistujat myös majoittuvat.

Pro koostuu neljästä lähijaksosta, jotka toteutetaan noin kuukauden välein. Jaksot ovat kaksipäiväisiä eli yhteensä lähipäiviä on kahdeksan. Lisäksi osallistujat työskentelevät sähköisessä työtilassa ja Teamsissa.

 

Jaksojen ajankohdat:


JAKSO I: ARVONTUOTTO // 26.27.9.2024
1. päivä: "Tulevaisuuden hallituksen on tuotettava merkittävästi enemmän arvoa."
2. päivä: "Hallituksen arvo punnitaan kriisissä.
"


JAKSO II: ENNAKOINTI // 14.15.11.2024
1. päivä: "Omistajat ovat hallitukselle voimavara ja lähtökohta."
2. päivä: "Hallitus varmistaa tulevaisuuden suunnan.
"


JAKSO III: SUORITUSKYKY // 23.24.1.2025
1. päivä: "Hallitus varmistaa, että tavoitteet saavutetaan."
2. päivä: "Toimitusjohtajan onnistuminen on hallituksen sydämen asia.
"


JAKSO IV: KESTÄVYYS // 20.21.3.2025
1. päivä: "Hallitus pitää yhtiön kestävällä polulla."
2. päivä: "Tulevaisuuden hallitustyö alkaa tänään. Oletko valmis?
"

Pidätämme oikeuden aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Mikäli muutoksia tulee, siitä ilmoitetaan ilmoittautuneille.


Jokaisella päivällä on tulevaisuuden hallitustyön kannalta olennainen teema, jonka ympärillä työskennellään. HHJ Pro -ohjelmassa käsitellään mm. hallituksen kriisitilanteita, omistajayhteistyötä, tulevaisuuden ennakointia, systemaattista strategiaohjausta, kasvun mahdollistamista, toimitusjohtajayhteistyötä ja kestävää liiketoimintaa hallituksen näkökulmasta.

Koulutuspäivät sijoittuvat ajalle 9.00–17.00, minkä lisäksi lähipäiviin liittyy iltaohjelmaa, joka edellyttää läsnäoloa. Tämän vuoksi on tarkoitus, että kaikki osallistujat majoittuvat.

Kahdeksan lähipäivän lisäksi ohjelmaan sisältyy kaksi päivää opinnäytetyön ohjausta Teamsin kautta.


Ohjelman teemat ja ydinkysymykset:
 

 1. ”Tulevaisuuden hallituksen on tuotettava merkittävästi enemmän arvoa.”
  Mitkä ovat hallituksen parhaat keinot tuottaa arvoa liiketoiminnalle ja yrityksen menestykselle?
  Miten arvoa tuottava hallitus työskentelee ja miten ei?
  Miten kaikki hallituksen jäsenet saadaan mukaan arvon tuottamiseen?
   
 2. ”Hallituksen arvo punnitaan kriisissä.”
  Miten hallitus hoitaa poikkeus- ja kriisitilanteet onnistuneesti?
  Hallituksen toiminta yrityskauppatilanteessa, sukupolvenvaihdoksessa ym.?
  Miten hallituksen sisäisiä ristiriitoja voi välttää ja hoitaa?
   
 3. ”Omistajat ovat hallitukselle voimavara ja lähtökohta.”
  Mitkä ovat hallituksen tavoitteet ja parhaat keinot yhteistyössä omistajien kanssa?
  Millainen on hyvä omistajastrategia ja miten se voidaan tehdä?
  Miten hallitus voi hoitaa ja välttää ongelmatilanteet omistajien kanssa?
   
 4. ”Hallitus varmistaa tulevaisuuden suunnan.”
  Miten hallituksen kannattaa toimia ennakoidakseen tulevaisuutta oikea-aikaisesti ja riittävästi?
  Miten hallitus varmistaa toimivat prosessit suunnan määrittelyssä ja toteuttamisessa?
   
 5. ”Hallitus varmistaa, että tavoitteet saavutetaan.”
  Mitkä ovat hallituksen parhaat keinot ja välineet yrityksen tilanteen ja toiminnan seuraamiseen jatkuvasti muuttuvassa maailmassa?
  Miten hallitus parhaiten huolehtii henkilöstöstä ja onnistumiseen tarvittavista resursseista?
  Miten hallitus toimii kasvun ja suorituskyvyn varmistamiseksi?
   
 6. ”Toimitusjohtajan onnistuminen on hallituksen sydämen asia.”
  Millainen on toimiva toimitusjohtajan valintaprosessi? Mitä pitää ottaa huomioon toimitusjohtajaa valittaessa?
  Miten hallitus parhaiten tukee, kannustaa ja palkitsee toimitusjohtajaa?
  Mitä hallitus voi tehdä, kun toimitusjohtaja ei täytä asetettuja odotuksia? Mitä pitää ottaa huomioon toimitusjohtajaa erotettaessa?
   
 7. ”Hallitus pitää yhtiön kestävällä polulla.”
  Miten hallitus tunnistaa uudet riskit ja tulevaisuuden sudenkuopat ja reagoi niihin ajoissa?
  Mitä kestävä liiketoiminta ja vastuullisuus liittyvät toisiinsa hallitustyössä?
  Miten hallitus käytännössä varmistaa, että liiketoiminnan ja talouden hallintamekanismit ovat asianmukaisella tasolla?
   
 8. ”Tulevaisuuden hallitustyö alkaa tänään. Oletko valmis?”
  Miten teemme arvoa tuottavaa, kestävää toimintaa edistävää ja tulevaisuutta ennakoivaa hallitustyötä jatkossa?
  HHJ Pro -ohjelman henkilökohtaiset opinnäytetyöt
  Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat
  Yhteydenpito jatkossa ja alumnitoiminnan organisointi
  Todistusten jako ja päätösjuhlallisuudet

  Oikeus muutoksiin pidätetään.

Prossa hyödynnetään monimuotoista oppimista, käytännön esimerkkejä, vertaisoppimista, keskustelua, tutkimuksen uusimpia tuloksia ja tulevaisuuteen katsovia asiantuntijoita.

Osallistujat tekevät myös henkilökohtaisen opinnäytetyön, jolla vahvistetaan opittujen asioiden sisäistämistä ja soveltamista. Ohjelman ja opinnäytetyön hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ Pro -nimikettä. 

Keskeisessä asemassa oppimisessa ovat osallistujien keskinäinen yhdessä tekeminen hallitustarinoiden, ennakkomateriaalien ja iskevien asiantuntijapuheenvuorojen pohjalta.

Oman lisänsä tuovat kiinnostavat päivällisvieraat, joita on mukana jokaisella yhteisellä päivällisellä, sekä työpajat ja verkostoitumistilaisuudet.

Sivun alta löydät liitteen, jossa HHJ Pro on esitelty lyhyesti.


HHJ PRO 4 -OHJELMA KÄYNNISTYY SYKSYLLÄ 2024 – ILMOITTAUDU MUKAAN NYT!


Syksyllä 2024 alkavaan ohjelmaan otetaan enintään 25 osallistujaa.

Pron kokonaishinta, joka sisältää

 • kahdeksan lähipäivän koulutuksen materiaaleineen
 • oheistehtävät ja -materiaalit oppimisalustalla
 • opinnäytetyön ohjauksen ja tarkastuksen
 • neljä yöpymistä yhden hengen huoneessa aamiaisineen Lapland Hotel Arenassa
 • kahdeksan päivän lounaan ja neljän päivän päivällisen sekä kokoustarjoilut kaikkina päivinä,

on 8 900 euroa (+ ALV), joka suoritetaan kahdessa erässä, puolet ohjelman alkaessa ja puolet sen päätyttyä.
On hyvä tietää, että majoitukset ja tarjoilut varataan hotellilta kaikille osallistujille. Se, että osallistuja ei käytä kaikkia palveluita hyväkseen, ei oikeuta hyvitykseen ohjelman hinnasta.

Peruutusehdot: Ilmoittautumisen voi perua kuluitta viimeistään 30 päivää ennen ohjelman alkua. Sen jälkeen perutuista ilmoittautumisista perimme 50 % osallistumismaksusta.

Muutokset ohjelmassa mahdollisia.

 

ILMOITTAUTUMISOHJEET


Haluamme varmistaa HHJ Pro -ohjelman sopivuuden osallistujille. Tämän vuoksi onnistunut ilmoittautuminen edellyttää ilmoittautumisen lisäksi ennakkotietolomakkeen lähettämistä. Ilmoittautuminen tapahtuu HHJ-palvelujärjestelmässä tällä sivulla ja ennakkotietolomakkeelle pääset alla olevasta linkistä. Vahvistamme valinnan HHJ Pro -ohjelmaan erikseen, kun olet täyttänyt ilmoittautumislomakkeen ja ennakkotietolomakkeen. 
 

LINKKI ENNAKKOTIETOLOMAKKEELLE
EnnakkotietolomakeLisätiedot

Johtaja, HHJ-kehitys Ismo Salminen, p. 0400 503 903
Koulutuspäällikkö Susanna Keskinen, p. 050 575 7223
Palvelupäällikkö Minni Rimpioja, p. 044 281 8924


Ilmoittaudu kirjautumalla sisään. Mikäli olet uusi käyttäjä, valitse rekisteröidy:

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy. Rekisteröitymisen jälkeen sinun on vielä kirjauduttava palvelujärjestelmään ja ilmoittauduttava haluamaasi tapahtumaan.