Ajankohta

17.4.2024 10:00 – 15.5.2024 16:00

Paikka

Hybridkurs/Vasa

Hinta

2800 €
1950 € (kauppakamarin jäsenhinta)
Liity kauppakamarin jäseneksi

Tapahtumaluokka

HHJ-kurssi

Järjestäjä

Pohjanmaan kauppakamari← Takaisin

HHJ- Godkänd styrelsemedlem hybridkurs 2024/4

Kursen ordnas i Vasa. Deltagarna från Västra Nyland och Åland kan delta i kursen via Microsoft Teams. Österbottens handelskammare, Rådhusgatan 20, Vasa.

HHJ-kurserna är ämnade att aktivera och utveckla styrelsearbetet och lämpar sig för både aktiva styrelsemedlemmar och de som överväger styrelsearbete.  Kurserna hjälper också företagare och företagsledare att dra nytta av styrelsearbetet på ett bättre sätt. Syftet med kurserna är att genom styrelsearbetet ta till vara regionens företagsledares kompetens så att det gagnar små och medelstora företag samt att samla ihop regionens nuvarande och blivande styrelsemedlemmar.

På HHJ-kursen behandlas styrelsens sammansättning, olika roller, ansvar, riskhantering och arbetssätt (rapportering, strategiarbete, belöningssystem osv.) speciellt ur små och medelstora företags synvinkel och med stark tillämpning i praktiken via företagsexempel.

HHJ-kursen består av fyra kursdelar och ett grupparbete. De kursdeltagare som fullföljt kursens alla moment, får ett HHJ-diplom. Ifall något moment i kursen inte avklarats, har kursdeltagaren möjlighet att komplettera den delen på en annan HHJ-kurs utan extra avgift. En slutförd kurs är kravet för att få delta i det nationella HHJ-provet. 

PROGRAM

Del I: God förvaltningssed
onsdag 17.4.2024, kl. 10.00–16.00
föreläsare: Stefan Wikman, Stewicon

 • Corporate governance: Ägarna, styrelsen och ledningen
 • Styrelsens och styrelsemedlemmarnas uppgifter och juridiska ansvar
 • En proffsig styrelse som mål 
 • Case 

Del II: Organisering av styrelsen och styrelsearbetet
onsdag 24.4.2024, kl. 10.00–16.00
föreläsare: Mikael Still, VisionWorks

 • Information om grupparbetet
 • Organisering av styrelsen; sammansättning och bildande
 • Organisering av styrelsearbetet och förutsättningarna för ett effektivt styrelsearbete
 • Case

Del III: Strategiarbete
måndag 29.4.2024, kl. 10.00–16.00
föreläsare: Marc Hinnenberg, Hanken & SSE Executive Education

 • Inledning till strategiskt tänkande
 • Strategisk planering, hur formar man framtiden och framgången
 • Styrelsens roll i uppbyggnaden av strategin
 • Case 

tisdag 7.5 grupparbete ca 4 timmar, klockslaget väljs av gruppen 

Del IV: Uppföljning och styrning av företagets ekonomi
onsdag 15.5.2023 kl. 9.00–16.00
föreläsare: Anders Tallberg, Hanken & SSE Executive Education

 • Uppföljning och styrning av företagets ekonomi
 • Presentation och slutsatser av grupparbeten

Kursmaterial: Styrelseakademien: Vägledning till god styrelsesed samt föreläsningsmaterial

Deltagaravgift: Handelskammarens medlemspris 1950 € + moms 24 %, normalpris 2800 € + moms 24 %.

Anmälan: Anmälningen senast 3.4.2024.

Anmälningar kan annulleras avgiftsfritt senast under kursens sista anmälningsdag. Annulleringar efter att anmälningstiden har gått ut faktureras med hälften av deltagaravgiften. På kursen ryms 20 deltagare och de tas emot i anmälningsordning. 

Mera information: 
Maijastiina Jokitalo, Österbottens handelskammare, tfn 040 569 6371 eller maijastiina.jokitalo [at] chamber.fi