Ajankohta

26.10.2021 – 23.11.2021

Paikka

Helsinki

Hinta

2620 €
2420 € (kauppakamarin jäsenhinta)
Liity kauppakamarin jäseneksi

Tapahtumaluokka

HHJ-kurssi

Järjestäjä

Helsingin seudun kauppakamari← Takaisin

HHJ-kurssi 2021/10 Helsinki TÄYNNÄ

Helsingin seudun kauppakamari, kauppakamarin koulutustila, Kalevankatu 12, 2. kerros, Helsinki

Laajuus:
Kurssi koostuu neljästä puolen päivän jaksosta (à 4h), joiden lisäksi on ryhmätyö (4–6h) ja lukupaketti.  

Sisältö:
Kurssilla käsitellään hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut, riskienhallinta ja työskentelytavat (raportointi, strategiatyö, palkitsemisjärjestelmät) erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta ja käytännönläheisesti yritysesimerkkien avulla. 

HHJ-konsepti:
HHJ-konsepti on Tampereen kauppakamarin yhdessä Hallituspartnerit ry:n kanssa alulle panema valtakunnallinen koulutuskokonaisuus, jossa on mukana 19 kauppakamaria. HHJ-koulutuskokonaisuus koostuu HHJ-kurssista, HHJ-tutkinnosta, HHJ-puheenjohtajakurssista sekä HHJ-yhteisöstä.  

HHJ-tutkinto:
HHJ-kurssiin osallistuneilla on mahdollisuus osallistua erilliseen Tampereen kauppakamarin järjestämään HHJ-tutkintotilaisuuteen. 

HHJ-yhteisö:
HHJ-yhteisön jäseneksi pääsevät HHJ-kurssin suorittaneet henkilöt eri kauppakamarien alueilta. 

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi soveltuu niin hallitustyöskentelyn aktivoimiseen kuinsen kehittämiseenkin. Kurssista on hyötyä sekä hallitustyötä jo tekeville että sitä vasta harkitseville auttaen myös yrittäjiä ja yritysjohtajia saamaan hallitustyöskentelystä aiempaa enemmän irti.

Aihetta lähestytään käytännönläheisesti – ohjelma sisältää runsaasti tapausesimerkkejä erilaisten yritysten hallitustyöskentelystä ja sen osuudesta näiden menestyksessä. Tämän lisäksi kurssilla ratkotaan ryhmätöinä todellisten yritysten hallitustyön kysymyksiä. 

Yrittäjä, yritysjohto, omistajat ja rahoittajat tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita ja liiketoimintaosaajia, jotta yritys kykenisi kaupallistamaan tuotteitaan, kasvamaan, uudistumaan ja laajentamaan markkina-alueitaan samalla säilyttäen kannattavuutensa. Myös erilaiset murrokset kuten sukupolvenvaihdokset, omistajamuutokset, kansainvälistyminen, kasvunopeus ja markkinahäiriöt ovat helpoimmin hallittavissa, kun yrityksestä löytyy laajalti kokemusta. Hallitustyöskentelyn avulla voidaan parhaiten sitoa yritykseen sen tarvitsemat ulkopuoliset resurssit toimivan johdon tai yrittäjän tueksi. 

Jaksot: 

1. jakso: Hyvä hallintotapa 26.10.2021 klo 12.00–17.00
2. jakso: Hallituksen ja hallitustyön organisointi 4.11.2021 klo 12.00–17.00
3. jakso: Strategiatyö 9.11.2021 klo 12.00-17.00
Ryhmätyöiltapäivä 15.11.2021 klo 12.00–17.00
4. jakso: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus 23.11.2021 klo 12.00–17.00

Lisätietoja:

Meeri Teder
meeri.teder@chamber.fi
09-2286 0357

Minna Kiili
minna.kiili@chamber.fi
09-2286 0217

Tuija Sjöblom
tuija.sjoblom@chamber.fi
09-2286 0222

Tervetuloa aktivoimaan ja kehittämään hallitustyöskentelyä HHJ-kurssille!