Ajankohta

5.10.2023 11:15 – 6.10.2023 16:00

Paikka

Mikkeli

Hinta

2300 €
1650 € (kauppakamarin jäsenhinta)
Liity kauppakamarin jäseneksi

Tapahtumaluokka

HHJ-puheenjohtajakurssi

Järjestäjä

Etelä-Savon kauppakamari← Takaisin

HHJ-puheenjohtajakurssi 2023/10 MIKKELI

Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, Sointukatu 1

Aika: To 5.10.2023 klo 11:15–16:30 ja Pe 6.10.2023 klo 8:30–16:00

 

HHJ-PUHEENJOHTAJAKURSSI

Hallituksen puheenjohtaja toimii koko hallituksen johtajana. Puheenjohtajan keskeisin tehtävä on hallitustyön johtaminen, jonka puitteissa hänen tulee seurata tarkasti koko hallituksen toimintaa. Samalla puheenjohtaja huolehtii siitä, että hallituksen tekemät linjaukset ja strategiset päätökset saadaan jalkautettua käytännön tasolle.

Puheenjohtajan erityisen tärkeä rooli

Hallituksen puheenjohtaja onkin selkeästi yksi tärkeimmistä ja keskeisimmistä rooleista hallituksen kokoonpanossa – jokainen hyvä hallitus ansaitsee ja tarvitsee hyvän puheenjohtajan, joka pystyy johtamaan hallitusta sujuvasti sekä viemään kokonaisuudessaan hallitustyöskentelyä eteenpäin. Lisäksi hänen tulisi pystyä kehittämään ryhmädynamiikkaa ja keskinäistä dialogia, niin hallituksen jäsenten kuin myös yrityksen muiden edustajien välillä.

Pk-yrityksen hallituksen rooli on kasvanut yhteiskunnassa ja siten myös yhteiskunnan kehittämisessä. Valtionhallinnon ja yksityisen sektorin yksi ajankohtaisista painopistealueista on yrittäjyyden edistäminen sekä pk-yritysten toiminnan kehittäminen ja kasvun tukeminen. Näin luodaan mahdollisuuksia uusien työpaikkojen syntymiselle ja vanhojen säilymiselle. Tässä työssä on pk-yrityksen hallituksella suuri strateginen rooli ja erityisesti sen puheenjohtajalla.

 

Laajuus: 

Kurssi koostuu yhdestä iltapäivästä ja yhdestä päivästä.

Sisältö: 

Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa.  Kurssilla luodaan pohja pk-yritysten hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle.

Aiheita mm.:

  • Hallituksen ydintehtävät ja tehokkuudet.
  • Yrityksen strategia sekä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä.
  • Kokouksen johtaminen ja työjärjestys.
  • Liiketoiminnan kehittäminen ja toimitusjohtajan katsaus.
  • Hallituksen ja puheenjohtajan vuorovaikutussuhteet.
  • Hallituksen puheenjohtajan tehtävät ja vastuut.

Kohderyhmä: 

Tämä kurssi sopii sekä hallitusten puheenjohtajille että puheenjohtajaksi aikoville.

Pohjatiedot: 

Tälle kurssille osallistujilta edellytetään HHJ-kurssin käymistä tai vastaavien tietojen hallitsemista.

Kirjallisuutta: 

Hallituksen puheenjohtajan opas – johda pk-yritys menestykseen: Antero Virtanen, Eero Ottila, Kai Miesmäki, Pertti Mäntylä (Teos sisältyy kurssin hintaan.)

 

ILMOITTAUTUMINEN

Viimeistään 21.9.2023 HHJ-järjestelmän kautta.

Peruutukset ja mahdolliset muutokset:

Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista perimme 50 % osallistumismaksun. Kolme päivää ennen tilaisuutta ja sen jälkeen perutuista ilmoittautumisista tai jos osallistuja/ilmoittautunut jättää tulematta paikalle, perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan.
Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta toimittamalla meille sairaslomatodistuksen. 

Etelä-Savon kauppakamarilla on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Tilaisuuksien järjestämisen ehtona on tilaisuuskohtaisen vähimmäisosallistujamäärän täyttyminen.

 

Lisätietoja
Elina Ruuttila
Palvelupäällikkö
p. 044 732 1180